CZ                     EN

Personální poradenství

Záměrem personálních služeb poskytovaných Nicholson International je pomáhat klientům optimálně a dlouhodobě řešit situace související s
 • Nedostatečnou produktivitou práce
 • Zhoršenou interní komunikací
 • Zvýšenou fluktuací zaměstnanců
 • Potřebou změnit firemní kulturu - postoje a odpovědnost zaměstnanců
 • Nezdravou interní konkurencí
 • Organizačními změnami (spojenými např. s příchodem nového generálního či obchodního ředitele a optimalizací organizační struktury)
Našim klientům proto nabízíme služby, které pomohou odhalit podstatu problémů a realizovat opatření k jejich odstranění, případně pomohou realizovat nepravidelné personální činnosti, kdy externí partner může sehrát roli prostředníka. Nejčastější služby mimo oblast přímého vyhledávání jsou následující:
 • Průzkum spokojenosti zaměstnanců
 • Průzkum odměňování a nefinančních benefitů
 • Personální audit a analýza pracovních pozic
 • Tvorba popisů pracovních míst
 • Příprava manažerských i běžných pracovních smluv, s přizpůsobením se specifikům vlastníka společnosti
 • Outplacement / Umístění na trhu práce
 • Možnost dočasného zaměstnání (u startup projektů)