CZ                     EN

Řízení kariéry (Career Coaching)

Při naší každodenní práci se setkáváme s lidmi, kteří chápou kariéru jako kontinuální proces svého rozvoje postupným získáváním znalostí a zkušeností, které umožní zvládnutí stále náročnějších úkolů a převzetí odpovídající odpovědnosti. Kariérní růst je obvykle chápán jako vertikální (manažerský) pohyb v hierarchii společnosti, případně prohlubování specifických dovedností a růst do pozice specialisty, který svou odborností a detailním zvládnutím problematiky stává pro firmu téměř nepostradatelný. Přirozenou součástí kariérního růstu je růst finančního ohodnocení a získávání nefinančních benefitů v různých podobách.

V současném tržním prostředí je process kariérního růstu spojen s aktivním vyhledáváním atraktivních pracovních příležitosti, které nabízí prostor pro další profesní růst a to nejenom v rámci jednoho zaměstnavatele. Není nic neobvyklého, že po určité době dojde u stávajícího zaměstnavatele k dosažení růstového stropu daného velikostí společnosti, jejím zaměřením nebo konkurenčním prostředím několika dalších kolegů, kteří aspirují na stejnou pozici. V takových případech obvykle dochází k hledání nové „výzvy“, kde by došlo k co nejširšímu využití vlastního potenciálu a zároveň k uspokojení osobních ambicí.

Výběr nové pracovní příležitosti je podstatně omezen orientací člověka na trhu práce, navíc poptávka firem po kandidátech na vyšší manažerské a specializované pozice ne vždy figuruje v inzerci nebo nabídkách databázových agentur. Další otázkou je, jak zajistit aby se materiály kandidáta dostaly do povolaných ruk a skutečně se jimi někdo zabýval.

Za více než 15 let působnosti Nicholson International na českém trhu jsme si mezi mnohými renomovanými zaměstnavateli vybudovali pozici kvalifikovaného poradce, kterému se vyplatí věnovat pozornost a zvážit jeho doporučení. Výhodou této role je i prezentace materiálů kandidáta kompetentní osobě a zajištění zpětné vazby. Skutečnost, že v mnoha případech je zpětná vazba negativní, je velmi často odrazem momentální personální stability společnosti než nízké kvalifikace kandidáta.

Osobnímu doporučení kandidáta konzultanty Nicholson International obvykle předchází osobní schůzka, na které je shromážděno maximální množství relevantních informací, na základě kterých je sestaven strukturovaný profesní životopis doplněn o komentář konzultanta. Schůzka je zaměřena na zjištění profesních a osobních aspirací a porozumění motivům vedoucím k úvaze o změně dosavadního zaměstnání.

Upozornění:
Hlavní aktivitou Nicholson International je přímé vyhledávání manažerů a odborníků na základě poptávky naších dlouhodobých klientů. Pro úspěšné splnění získaných mandátů (projektů) je třeba znát dobře trh, proto si velmi vážíme schopných lidí, kteří se na nás sami obrátí – z důvodu momentální potřeby vyhledání zaměstnání nebo abychom o sobě věděli do budoucnosti. Jedná se o přirozené diskrétní partnerství, z něhož obě strany mohou dlouhodobě profitovat. Praxe je bohužel taková, že pouze malé části lidí, kteří se na nás obrátí s aktuální potřebou změny zaměstnání dokážeme v dané chvíli pomoci – zejména díky struktuře a načasování poptávky klientů – v každém případě si takové důvěry vážíme a věříme, že dlouhodobě naše spolupráce může být produktivní a informace osobního charakteru jsou v dobrých a pevných rukou.