CZ                     EN

Executive search (přímé vyhledávání neboli headhunting)

Proč hledat vhodné zaměstnance přímým vyhledáváním a proč s Nicholson International?
  • na základě přímého vyhledávání dochází k cílené identifikaci a oslovení manažerů a odborníků, jejichž profil odpovídá představám a požadavkům klientů tj. zastávají obdobné pozice u konkurence nebo mají ambice a zkušenosti dostatečné na to, aby se o takové pozice mohli ucházet
  • umožňuje kontakt s lidmi, kteří se obvykle nevyskytují v databázích personálních agentur, aktivně zaměstnání nehledají ani neodpovídají na inzeráty – účinnost této metody je tedy podstatně vyšší než standardní použití inzerce nebo služeb databázových agentur
  • intelektuální kapacita a zkušenosti našich konzultantů umožňují přesné pochopení a provedení „mandátu“ (tj. proč, koho a do jakého prostředí hledáme), čímž se snažíme maximálně eliminovat rizika nepovedených umístění a dodatečných časových i finančních nákladů s tím spojených
  • sneseme nejpřísnější nároky na reprezentaci klienta po dobu výkonu mandátu pro řadové i top manažerské pozice (způsob oslovení, jednání, vystupování, podání zpětné vazby atd.)
  • pracujeme diskrétně a spolehlivě, v případech kdy z jakéhokoliv důvodu není do určité fáze vyhledávání vhodné zmiňovat jméno klienta to dokážeme kandidátům vysvětlit a udržet tak jejich motivaci
  • pracujeme rychle a efektivně, dokážeme uspět v situacích, kdy agentury po projití svých databází již nemají co nabídnout
  • stručně řečeno: máme výsledky
Základní podmínky
  • standardní doba vyhledání a prezentace kandidatů se pohybuje kolem pěti až osmi týdnů. Některé headhuntingové společnosti požadují lhůtu až 6 měsíců, což neodpovídá realitě relativně malého českého trhu. Pokud nedojde k nalezení během dvou měsíců, obvykle k tomu bývá objektivní důvod a je potřeba přehodnotit požadavky, platové nastavení a další podstatné faktory
  • na umístěné kandidáty poskytujeme záruku po dobu 6, výjimečně 12 měsíců – dojde-li k její realizaci, má klient možnost volby vyhledání náhradního kandidáta zdarma či navrácení části finančních prostředů (s ohledem na dobu setrvání na pozici)
  • Hlavní část naší odměny za vyhledání je splatná teprve v momentě nástupu vybraného kandidáta do společnosti klienta