CZ                     EN

Nabízíme

  • Porozumění firemní kultuře a procesům společnosti klienta
  • Poskytnutí seriózního zhodnocení náročnosti projektu před jeho zahájením a doporučení nejvhodnějšího postupu
  • Citlivost vůči časové a finanční investici klienta
  • Pochopení pro kulturní odlišnosti
  • Dobrou znalost jednotlivých sektorů místního trhu
  • Zkušenosti s vedením a realizací projektů v dohodnutém časovém harmonogramu
  • Provedení dohodnutých služeb tvůrčím a dynamickým způsobem
  • Zkušenosti s vyhledáváním a výběrem lidí na pozice všech organizačních úrovní
  • Zájem na úspěšné prezentaci společnosti klienta kandidátům jako zaměstnavatele první volby
  • Trvalá podpora a poradenství v oblasti vedení lidí i mimo rámec projektů