CZ                     EN

Finanční sektor

V oborech jako bankovnictví a pojišťovnictví, kde je pro obchodní úspěch nezbytné vytvoření dlouhodobých vztahů s klientem, je naší strategií vystupovat jako spolehlivý a důvěryhodný partner, který zná velmi dobře trh a dokáže tak efektivně doplnit vlastní aktivity klientů v oblasti získávání zaměstnanců.

Jméno Nicholson International je spjato s privatizací několika velkých českých bank a s pomocí při jejich transformaci na tržně orientované společnosti prostřednictvím vyhledání desítek nových zaměstnanců na manažerské, strategicky významné i specializované pozice.

Finanční trh v České republice je velice úzký a odborníci na něm působící jsou propojeni personálními vazbami, mimo jiné i díky společným projektům (typickými např. pro oblast Corporate/ Structured Finance). Na utváření lokálního finančního trhu měla zásadní vliv řada fúzí a zejména privatizace tradičních českých bank do rukou renomovaných zahraničních bankovních domů, která v podstatě určila další směřování předních hráčů.

Při existenci relativně nízkého počtu společností působících v sektoru je naším pravidlem dlouhodobě spolupracovat pouze s omezeným počtem klientů s důrazem na vzájemnou exkluzivitu spolupráce, která s ohledem na omezené množství vhodných kandidátů přináší oboustranně nejefektivnější výstupy. Našim významným a dlouhodobým partnerem v oblasti bankovnictví je UniCredit Bank, v roce 2007 byla zahájena úspěšná a produktivní spolupráce s ČSOB a v roce 2008 se skupinou PPF. Spolupracujeme také s několika renomovanými pojišťovnami a pojistnými makléři.Moderní technologie (Výzkum a vývoj)
Průmysl a výroba
Energetika
Top Management