CZ                     EN

Průmysl a výroba

Od počátku 90. let prošel průmyslový a výrobní sektor v České republice výraznou transformací. V druhé polovině 90. let po ukončení privatizace státních podniků do regionu střední a východní Evropy začaly směřovat rozsáhlé zahraniční investice. Hlavními důvody přílivu zahraničních investic byly a jsou kombinace relativně levné, technicky zdatné pracovní síly s programy investičních pobídek a daňových úlev, nově vznikající průmyslové zóny a důvěryhodnost a stabilita právního prostředí.

Mnohé z významných mezinárodních společností, které investovaly v regionu (ať už prostřednictvím privatizace, kapitálového vstupu do lokální společnosti nebo projektem na zelené louce) se rozhodly zřídit ve střední Evropě své regionální sídlo pro lepší koordinaci svých aktivit. Nicholson International samostatně i ve spolupráci s agenturou CzechInvest spolupracoval s několika zahraničními výrobními společnostmi při vstupu na český trh a zprostředkoval sestavení týmu manažerů, výrobních i nevýrobních specialistů a techniků.

Příkladem takových projektů je zprostředkování více než stovky zaměstnanců pro nový výrobní závod společnosti Kimberly Clark v Jaroměři, vyhledání start-up týmu pro společnost Aisin Europe Manufacturing Czech v Písku, japonského výrobce vodních a olejových čerpadel pro automotive patřícího do koncernu Toyota, dále sestavení manažerských týmů pro americkou společnost Eaton v Chomutově či výrobce stavebních isolací Knauf Insulation v Krupce u Teplic.

Vedle zahraničních firem se stále úspěšněji prosazují české společnosti, mnohdy pokračovatelé tradičních obchodních značek, které po obnově technologického vybavení, majetkové a kapitálové stabilizaci patří k vyhledávaným a respektovaným zaměstnavatelům. Příkladem takových kllientů Nicholson International může být jihočeská společnost ZVVZ v Milevsku, česká strojírenská skupina Wikov atd.Finanční sektor
Moderní technologie (Výzkum a vývoj)
Energetika
Top Management